Samenstellingen voor verschillende gezondheidsdoeleinden

De complexen in de gemmotherapie bestaan uit harmonieuze synergieën van verschillende knoppen en jonge scheuten.

Het samenstellen van deze complexen is gebaseerd op de kennis van de fytosociologie, biochemie en de klinische gegevens.