Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yavanna
 
Bij het verstrekken van alle informatie op deze website beroepen wij ons op het ook ons toekomende recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat ondermeer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het
Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden. (dit geldt voor alle informatie op deze website)

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Met inachtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Koopovereenkomst
Door het tot stand brengen van een koopovereenkomst met Yavanna, Jessica Nys, worden de algemene leveringsvoorwaarden geaccepteerd en aanvaard. Alle artikelprijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Yavanna behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webshop van Yavanna, telefonisch of via mail.

De bevestiging van de bestelling via internet wordt onmiddellijk per e-mail naar de klant verzonden. Indien men uiterlijk 1 dag na het plaatsen van de bestelling de bevestigingsmail niet ontvangen heeft dient Yavanna hiervan in kennis te worden gesteld per mail of telefoon. Bestellingen geplaatst in Yavanna vallen onder de voorwaarden van Yavanna.

Betalingen
U kan betalen via overschrijving. Het pakket wordt verstuurd na ontvangst van het bedrag.
Of u kan betalen via onze online betaalmodule.

De klant kan betalen via overschrijving naar:
- Yavanna: Pastoor Bellonstraat 3 3018 Wijgmaal
- IBAN: BE18 7340 3281 1065
- BIC: KREDBEBB
Mededeling: je naam en bestelnummer


Levering of afhaling van de bestelling
Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Yavanna via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten.
Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

* Artikelen worden uit voorraad geleverd en verzonden via Bpost.
* Nadat uw pakket vertrokken is, krijgt u een automatische mail van onze koerierdienst Bpost. Normaal wordt uw pakket dan de volgende dag aangeboden.
* Bij afwezigheid zal de koerier een melding achterlaten in de brievenbus. Indien men niet aanwezig kan zijn bij levering, is het best om een ander leveradres in te vullen in de winkelwagen.
* Bestellingen afhalen kan op het vestigingsadres van Yavanna, Pastoor Bellonstraat 3 3018 Wijgmaal.
   

Teruggave
Bij schade aan de artikelen dient Yavanna hiervan binnen de 24 uur na ontvangst op de hoogte gebracht te worden. De artikelen kunnen dan in overleg geretourneerd worden.
De beschadigde artikelen zullen vervangen worden door nieuwe en terug aan de klant bezorgd worden. Eventueel kan het bedrag van de beschadigde producten ook terugbetaald worden.
In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (behalve in geval van wanbetaling) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen.

De cliënt beschikt over een tijd van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Yavanna tegen omwisseling of terugbetaling.

Om een terugbetaling of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de producten (met de rekening) terugsturen en dit in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires (zoals documentatie) naar het volgende adres: Yavanna, Pastoor Bellonstraat 3 3018 Wijgmaal (België).

Privacy
Persoonlijke gegevens van de klant worden uitsluitend voor interne doeleinden, verzending en facturering geregistreerd door Yavanna, Jessica Nys.
De gegevens worden in geen geval aan derden ter beschikking gesteld.

Betwistingen
Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht.
Bij moeilijkheden verbinden de klant en Yavanna, Jessica Nys zich ertoe om tot een minnelijke schikking te komen.
Indien dit geen oplossing biedt is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd om kennis te nemen voor eventuele vorderingen.
Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel.
Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/.
Doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. 

Aansprakelijkheid
Yavanna, Jessica Nys, kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.
De aansprakelijkheid van Yavanna, Jessica Nys, kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.
De aansprakelijkheid van Yavanna, Jessica Nys, zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen.
De cliënt engageert zich om aandachtig de informatie, weergegeven door de fabrikant, te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

Deze site bevat links naar andere internetsites. Yavanna, Jessica Nys, kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site van Kalijn.

Aanvaarding van de voorwaarden
De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Yavanna, Wijgmaal 20/10/20